JapaneseEnglishFrancaiseChinese (Simplified characters)Chinese (Traditional characters)Korean  
 
  • Hama-rikyu Gardens
  • Kyu-Shiba-rikyu Gardens
  • Koishikawa Korakuen Gardens
  • Rikugien Gardens
  • Mukojima-Hyakkaen Gardens
  • Kiyosumi Gardens
  • Kyu-Furukawa Gardens
  • Kyu-Iwasaki-tei Gardens
  • Tonogayato Gardens
The Scenic Park Koishikawa Korakuen Gardens
HOME > Koishikawa Korakuen Gardens Text Sizesmallmiddlelarge
Location 1-6-6 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004
Access Toei O-edo Line, Iidabashi Sta. (2 minutes on foot) E-06
JR Sobu Line, Iidabashi Sta. (8minutes on foot)
Tokyo Metro Tozai Line/Yuraku-cho Line/Namboku Line, Iidabashi Sta. (8 minutes on foot) T-06, Y-13, N-10
*No parking available
Inquiry Koishikawa Korakuen garden Office Tel: 03-3811-3015
 
Download Documents
Let's go to the Park
Page Top
 
HOME > Koishikawa Korakuen Gardens
 
About Tokyo Metropolitan Park Association
Site PolicyPrivacy Policy Copyright(c) Tokyo Metropolitan Park Association. All rights reserved.